Børneneuropsykologisk undersøgelse

En børneneuropsykologisk undersøgelse giver en vurdering af et barn/ en ungs trivsel, kognitive styrker og udfordringer

Siden 2002 har jeg lavet børneneuropsykologiske undersøgelser i regi af Rigshospitalet, Center for Hjerneskade, VISO og egen praksis. En undersøgelse indebærer, samtale, observation, testning og spørgeskemabesvarelse, rapport og tilbagemeldingsmøde.

En børneneuropsykologisk undersøgelse betyder en vurdering af barnets/ den unges kognition fx opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner. I løbet af en undersøgelse vurderes desuden barnets trivsel i hverdagen inklusiv skole. Jeg laver undersøgelser for forsikringsselskaber, kommuner og forældre. Samtaler og testning foregår på Østerbro eller i eget barnets/ den unges hjem (mod betaling for kørsel). Flere læger henviser til mig, men da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen, skal forældrene selv arrangere, at kommunen eller et forsikringsselskab ønsker at betale for udredningen.

Undersøgelsen består af 2-4 besøg a 1-2 timers varighed samt besvarelser af spørgeskemaer af forældre, lærere og evt. den unge. Desuden er der kontakt til skole evt. i form af et besøg. Efter undersøgelsen er gennemført, forklares resultatet for barnet/ den unge og forældre samt evt. lærere og netværk. Der udfærdiges en rapport og den kan indeholde forslag til træning, ændring af hverdagens rytmer eller konkrete forslag til yderligere støtte.

Afhængig af modtageren af rapporten, skrives rapporten i et almindeligt let-læst sprog eller i fagtermer. Et undersøgelsesforløb kan efterfølges af samtaleforløb med lærere, forældre eller barnet/ den unge.