Foredrag

Jeg har stor undervisningserfaring.

Jeg holder løbende kurser for blandt andet Dansk Psykolog Forening, Dansk Evaluerings Selskab, PPR-kontorer, privathospitalet Vejlefjord og Epilepsihospitalet Dianalund. Foredragene omhandler udredning og intervention indenfor det socio-emotionelle område eller de kognitive områder fx eksekutive funktioner, opmærksomhed eller opmærksomhed. Henvend dig gerne, hvis du ønsker at arrangere et kursus på din arbejdsplads.

I 2010 blev jeg bedt om at udforme og undervise faget “Børneneuropsykologi” på Københavns universitets psykologiuddannelse, hvilket jeg og kollegaer stod for indtil 2013. Desuden har jeg undervist i “Developmental neuropsychology” på Danish Institute of Studies Abroad og i faget “Børnediagnoser”på audiologogi uddannelsen på Københavns Universitet.

Se eksempler på kommende eller tidligere åbne foredrag her:

Uddannelsen: TIDLIG BØRNEINDSATS & SAMSPILSBEHANDLING. Emne: Børneneuropsykologi, 6. september 2019

Viden om den nye BRIEF-2 og gennemgang af styrker og svagheder ved forskellige forskellige eksekutive spørgeskemaer (BRIEF-2/D-REF/ CEFI) (Århus, marts 2019)

Hvad kan vi bruge screeningsredskaber til og hvad er udfordringer, når vi skal vælge det ”rette”? (marts, 2019)

Viden om den nye BRIEF-2 og gennemgang af styrker og svagheder ved forskellige eksekutive spørgskemaer (BRIEF-2/D-REF/CEFI) (København, jan. 2019)

Socio-emotionelle kompetencer hos børn – teori og praksis (febr. 2019)

Supervisionsteori for psykologer, der foretager kognitiv/neuropsykologisk testning, udredning og behandling (arrangør, 2019)

Eksekutive funktioner – Praktikerkursus med fokus på definition, måling og intervention (sept. 2018)

Tidlig indsats: Hvad er trivsel hos de helt små børn – og hvordan måler vi den? (sept, 2018)

Validerede instrumenter (maj 2017)

Perspektiver på udviklingen af børns problemløsningskompetencer (febr. 2016)

Se mit CV for yderligere foredrag.