Forskning og rådgivning

Jeg tilbyder fagspecifik sparring til gennemførelse af forsknings- eller rådgivningsopgaver vedrørende brug af spørgeskemaer/ psykologiske test eller tidlig indsats.

Eksempelvis kan nævnes:

  1. Hjælp med valg af spørgeskemaer og test ved måling af effekt. Her har jeg meget stor praksis og forskningsviden og underviser i dette både i Danmark og udlandet
  2. Gennemgang af eksisterende danske afprøvninger fx tidlig indsats inkl. succeser og mindre heldige forløb
  3. Gennemgang af eksisterende teoretisk litteratur fx på området brug af spørgeskemaet BRIEF set i forhold til en diagnostisk gruppe
  4. Udarbejdelse af en detaljeret plan for jeres iværksættelse af jeres projekt herunder gennemførelse af pilotprojekt med henblik på evt. faldgruber samt opfyldelse af relevante krav til metoder og evidens.
  5. Hjælp til at træffe velbegrundede valg i forhold til at gøre det rigtige i praksis og sikre, at allerede eksisterende viden fra praksis rundt omkring i verden kommer til anvendelse i jeres praksis

Min fagspecifikke vejledningen er baseret på min kliniske og forskningserfaringer. Her er eksempler på rådgivnings- og forskningsopgaver jeg bidrager til:

  • I 2018-2022 er jeg tilknyttet et fire-årigt forskningsprojekt finansieret af Trygfonden i Nationalt Videnscenter for Børn og Unge (https://www.nubu.dk/) om anbragte børn og unge.
  • I 2018 er jeg involveret i at tilpasse en evidensbaserede intervention fra Stanford University, der har fokus på tidlig indsats for Rockwool Fonden.
  • I 2017-2019 bidrager jeg til oversættelse og normindsamling af et ny spørgeskema, BASC-III for Pearson Forlaget.

Desuden løser jeg forskningsopgaver for fonde, forlag og kommuner, Vive og konsulenthuse som Rambøll Management Consulting og LG Insight.

I 2018 præsenterer jeg dansk forskning på forskellige konferencer sammen med kollegaer. Eksempelvis: