Opmærksomhed og Hukommelse

Når børn og unge er udfordret på deres opmærksomhed eller hukommelse

Nogle børn og unge har brug for hjælp til at være mere bevidste om, hvordan de aktivt bruger deres opmærksomhed eller hukommelse i hverdagen. For nogle kan systematisk kognitiv træning være en hjælp.

LØSNING 1: 20 ugers intensiv træning

Metoden Hukommelses- og OpmærksomhedsTræning (også kaldet HOT) er en måde, hvor barnet får flere strategier gennem daglig undervisning, træning og hverdagsøvelser i 20 uger.

Et hollandsk studie med en kontrolgruppe har vist, at de børn, der fik HOT-træningen, klarede sig bedre på skolefaglige opgaver et år efter træningen var afsluttet end kontrolgruppen. HOT-træning er egnet til børn mellem 8-16 år. Læs mere om, hvad HOT-træning indebærer og koster her.

Du kan også læse artikler om danske erfaringer med brug af HOT, hvor jeg var forskningsleder af projektet                                       Dansk artikel #1, Dansk artikel #2, Engelsk artikel #1

LØSNING 2: Lær om din hjerne

Andre børn har ikke brug for et intensivt forløb med HOT, men har brug for et kortere samtaleforløb om, hvordan de bedst bruger deres energi og opmærksomhed i hverdagen. Et forløb varer som regel 5-8 sessioner à 45 minutter, hvor barnet får redskaber, der hjælper til at fokusere, bruge både visuelle og verbale strategier samt anvende disse i hverdagen.

LØSNING 3: Dine forældre lærer om din hjerne

En tredje gruppe børn, der er udfordret i forhold til opmærksomhed eller hukommelse har mest udbytte af, at det er forældrene, der mødes med psykologen og drøfter tiltag. Disse samtaler handler om, hvordan barnet støttes i hverdagen gennem fx visuel støtte og hvad forældrene kan gøre for at barnets udvikling hjælpes på vej. Forældresamtaler er ofte den mest valgte metode, når barnet er under 8 år.

Kontakt mig for et drøftelse af, hvad der vil være bedst for dit barn.