Bliv klog på WISC-V

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til praktiserende psykologer.

Kurset er godkendt med 6 timer som: Børn og ungemodulet (Psykologisk Udredning: 5.3)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afholdt kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

I dette kursus lærer deltagerne at analysere og tolke WISC-V resultater, samt hvordan disse resultater bedst formidles til modtagerne.
Kurset vil gennemgå empiriske studier af brug af WISC-V og give forslag til, hvordan testen administreres bedst og mest effektivt. Gennem kurset vil deltagerne få viden om, hvordan de kan supplere WISC-V med andre tests og rating scales. Derudover vil deltagerne lære, hvordan de bedst udformer rapporter og mundtlig feedback med WISC-V resultater.
Det forventes at deltagerne har basalt kendskab til WISC-V, det vil sige at de har anvendt WISC-V i praksis minimum 2 gange.

Målbeskrivelser:

Efter endt kursus har kursisterne:

  • Kendskab til WISC-V’s styrker og svagheder samt forskellige kognitive profiler.
  • Kendskab til, hvordan WISC-V administreres godt og effektivt.
  • Fået fif til at integrere testresultater fra WISC-V så tolkning og formidling af resultat bliver nemmere.
  • Fået idéer til, hvad der udgør ’den gode rapport’ til forskellige modtagere.
  • Fået forslag til, hvordan WISC-V resultaterne kan formidles visuelt til barnet, forældrene og netværket på netværksmødet

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området, gruppearbejde, hvor deltagerne inddeles i grupper for at arbejde med relevante cases og diskussioner i plenum.

Kursuslængde

Kurset kan struktureres som et halv- eller heldagskursus (3 eller 6 timer). Ovenstående beskrivelse svarer til et heldagskursus.
Et heldagskursus vil altid være mere udførligt og dybdegående end et halvdagskursus

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn