Bliv klog på WISC-V

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til praktiserende psykologer.

Kurset er godkendt med 6 timer som: Børn og ungemodulet (Psykologisk Udredning: 5.3)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afhold kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

I dette kursus lærer deltagerne at analysere og tolke WISC-V resultater, samt hvordan disse resultater bedst formidles til modtagerne.
Kurset vil gennemgå empiriske studier af brug af WISC-V og give forslag til, hvordan testen administreres bedst og mest effektivt. Gennem kurset vil deltagerne få viden om, hvordan de kan supplere WISC-V med andre tests og rating scales. Derudover vil deltagerne lære, hvordan de bedst udformer rapporter og mundtlig feedback med WISC-V resultater.
Det forventes at deltagerne har basalt kendskab til WISC-V, det vil sige at de har anvendt WISC-V i praksis minimum 2 gange.

Målbeskrivelser:

Efter endt kursus har kursisterne:

  • Kendskab til WISC-V’s styrker og svagheder samt forskellige kognitive profiler.
  • Kendskab til, hvordan WISC-V administreres godt og effektivt.
  • Fået fif til at integrere testresultater fra WISC-V så tolkning og formidling af resultat bliver nemmere.
  • Fået idéer til, hvad der udgør ’den gode rapport’ til forskellige modtagere.
  • Fået forslag til, hvordan WISC-V resultaterne kan formidles visuelt til barnet, forældrene og netværket på netværksmødet

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området, gruppearbejde, hvor deltagerne inddeles i grupper for at arbejde med relevante cases og diskussioner i plenum.

Kursuslængde

Kurset kan struktureres som et halv- eller heldagskursus (3 eller 6 timer). Ovenstående beskrivelse svarer til et heldagskursus.
Et heldagskursus vil altid være mere udførligt og dybdegående end et halvdagskursus

Underviser(ere)

Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn