Udredning af børn og unge – integrer ny viden i din kliniske praksis i en travl hverdag

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til psykologer.

Kurset er godkendt med 36 timer som: Børn- og ungemodulet (Psykologisk udredning: 5.3)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afholdt kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Kurset er et metodekursus med vægt på at få integrereret den nyeste viden fra psykometri, forskning og anvendt praksis i forbindelse med udredning af børn og unge i kursisternes kliniske praksis. Kurset vil gennemgå forskellige udredningsmetoder og undersøgelsesredskaber for at give deltagerne en basal og bred viden på området. Kurset har endvidere til hensigt at inspirere kursisterne til at vægte god formidling i udredningsprocessen, så udredningens nye viden bliver en del af barnets selvforståelse samt netværkets og familiens forståelse af barnet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Indblik i, hvordan man kan planlægge og udføre sin udredning med brug af forskellige psykologiske tests og spørgeskemaer som en del af et udredningsforløb.
  • Kendskab til styrker og begrænsninger ved de værktøjer indenfor psykologisk udredning, som bliver introduceret på kurset.
  • Et analytisk blik på, hvilke testmetoder og spørgeskemaer, der er relevante i forskellige sammenhænge for eksempel screening, udredning, progressionsmåling.
  • Evnen til at reflektere over, hvordan en rapport vil blive modtaget, og hvordan den kan blive mere letforståelig og anvendelsesorienteret.
  • Evnen til at reflektere over formidlingen af udredningsresultater til barnet, familien, skole og/eller behandlere, så formidlingen er tilpasset den enkelte modtagers behov

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området. Undervisningen er inddelt i moduler, og til hvert modul vil deltagerne blive bedt om at arbejde i grupper med cases, der relaterer sig til det enkelte modul. Deltagerne vil også blive bedt om at benytte forskellige psykologiske redskaber på deres cases og reflektere over fordele og ulemper ved disse. Diskussionerne vil efterfølgende blive fulgt op på i plenum.

Kursuslængde

Kurset forløber hen over 6 dage

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Picture of Mette Kyung,

Mette Kyung,

Specialist og supervisor i børneneuropsykologi

Picture of Christina Stenstrup,

Christina Stenstrup,

Ph.d., specialist i klinisk børnepsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn