Udredning af socio-emotionelle vanskeligheder hos børn

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til psykologer

Kurset er godkendt (6 timer) som: Pædagogisk Psykologi (Udredning: 8.4.4.2.2.1)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afhold kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Kursets formål er at formidle den nyeste, internationale viden om børns socio-emotionelle kompetencer, så den er brugbar for og kan anvendes i praksis af danske psykologer, der skal udrede børn med socio-emotionelle vanskeligheder ved brug af spørgeskemaer som en del af den større undersøgelse.
Kurset går ikke i dybden med alle danske spørgeskemaer og test, men der præsenteres et overblik baseret på tre danske forlags udgivelser af 26 spørgeskemaer omhandlende socio-emotionelle vanskeligheder. Der vil blive lagt vægt på gennemgang af forlagenes nyudgivelser (blandt andet SPA, BASC-3 og ABAS-3), der udkommer eller er udkommet i 2019-2021. På kurset vil de forskellige spørgeskemaer gennemgås ud fra forskellige vinkler: styrkebaseret versus deficitfokus og brug af spørgeskemaer i forhold til screening, udredning eller diagnostik.

Kurset har fokus på, hvordan resultaterne fra spørgeskemaer integreres i udredningen til en samlet klinisk vurdering. Deltagerne vil få forslag til forskellige måder at give feedback til forældre, netværk og barnet.
Fokus er udredning af børn, der er i risiko for at udvikle socio-emotionelle forstyrrelser og deres adfærdsmæssige udtryk. Der vil ikke være en dybdegående gennemgang af de socio-emotionelle kompetencer hos en særskilt diagnostisk gruppe af børn (fx børn med autisme eller børn med tilknytningsforstyrrelser).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Kendskab til eksisterende spørgeskemaer samt deres styrker og begrænsninger til brug i udredning af børn
  • Evnen til at vælge kvalificeret mellem eksisterende spørgeskemaer
  • Evnen til at vurdere, hvordan og hvornår resultaterne skal formidles til barnet, forældrene og netværket
  • Evnen til at reflektere over formidling af udredningsresultater til barnet, familien, skole og/ eller behandlere, så disse er tilpasset den enkelte modtagers behov

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området. Undervisningen tager udgangspunkt i specifikke cases, som vil blive gennemgået og diskuteret i plenum. Derudover vil der være gruppearbejde, hvor deltagerne vil blive bedt om at diskuterer og reflekterer over cases med de værktøjer, som de lærer i løbet af kurset.

Kursuslængde

6 timer

Underviser(ere)

Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn