CV og udgivelser

 

Læs mit CV

Læs resume af min PhD

Læs om min nyeste engelske artikel udgivet december 2017 omhandlende spørgeskemaet SEAM

Læs resume af dansk artikel skrevet sammen med forskere fra Vive til fagbladet PPR om Måling af børns trivsel i interventionsstudier

Læs om mit foredrag om muligheder og udfordringer ved brug af måleredskaber i daginstitutioner i nyhedsbrev fra Center for Børneliv

Læs en dansk artikel fra 2016 om brug af validerede spørgeskemaer til at måle effekt af intervention skrevet for Rockwool Fonden.

I 2018 præsenterer jeg dansk forskning på forskellige forskningskonferencer sammen med kollegaer, blandt andet: