Spørgeskemaer og test

 

Jeg hjælper forskningsinstitutioner og konsulenthuse med valg af spørgeskemaer til større danske undersøgelser. Eksempelvis har jeg været tilknyttet Rockwool Fonden med henblik på valg af spørgeskemaer til et af deres interventionsprojekter.

Desuden bidrager jeg til oversættelse og normindsamling af nye test og spørgeskemaer. Aktuelt er jeg involveret i oversættelsen og normindsamlingen af spørgeskemaet BASC-III, der udkommer i 2019 i regi af Pearson Forlaget.

Senest har jeg oversat og normeret et ressourcefokuseret spørgeskema til børn (0-6 år). Læs om SEAM, der er udgivet på Hogrefe forlag som et resultat af normindsamling og analyser under min ph.d. Aktuelt bruges SEAM i mere end 7 danske forskningsprojekter. SEAM er amerikansk udviklet af professor Jane Squires, men Danmark er det eneste land i verden med normer.

I løbet af de sidste 10 år har jeg oversat og/ eller samlet normer ind til mere end 8 danske test/ spørgeskemaer. Disse er:

SEAM with Ages and SEAM Family profile (Social Emotional Assessment/ Evaluation Measure), TEAM (Tools of Early Mathematics), BASC-II and III (Behaviour Assessment System for  Children II and III), CFFS (Child and Family Follow-up Survey), SRS (Social Responsiveness Scale), CSOT (Child Size Ordering Test).

Jeg underviser og superviser også i brug og fortolkning af danske test og spørgeskemaer. Se en liste her, over de test og spørgeskemaer, som jeg har stort kendskab til både fra en praktiker og forskningsvinkel.