Udrednings- og samtaleforløb

Jeg udfører udredninger og samtaleforløb for både kommuner, forsikringsselskaber og familier. Mit fokus er ikke på testresultaterne, men på hvordan vi omsætter resultaterne til ny viden, der gavner barnet i hverdagen. Herunder kan du læse mere om de forløb, som jeg tilbyder.

nina-madsen-sjo-billedebank-176-FR

Udredningsforløb

Mine udredningsforløb skal hjælpe børn og unge med at forstå og håndtere de udfordringer, som de oplever i skolen og hverdagen. Inden jeg starter et udredningsforløb, inviterer jeg forældrene til en forsamtale, hvor vi i fællesskab finder ud af om et udredningsforløb er det rigtige for jer og jeres barn.
nina-madsen-sjo-portraits-333

Samtaleforløb

Jeg tilbyder samtaleforløb til børn/unge og deres forældre i forlængelse af enten en indledende screening eller et udredningsforløb. Forløbene bliver skræddersyet til den enkelte, så jeg kan arbejde med både barnets og forældrenes særlige udfordringer og problematikker
nina-madsen-sjo-portraits-471

Kognitiv træning

Nogle børn og unge har brug for hjælp til at forstå, hvordan de aktivt bruger deres opmærksomhed eller hukommelse i det daglige for at få en bedre og mere velfungerende hverdag. Derfor tilbyder jeg tre forskellige hukommelsesforløb til børn og unge.

Udredningsforløb​

I min klinik foretager jeg hovedsageligt udredninger af børn og unge, der oplever udfordringer i skolen og i hverdagen. Disse udfordringer kan være alt fra problemer med at koncentrere sig, angst, have svært ved de sociale regler og/eller noget fjerde. Inden jeg starter et udredningsforløb, inviterer jeg forældre eller værge til en forsamtale, hvor vi i fællesskab finder ud af om et udredningsforløb er det rigtige for jer og jeres barn. Under denne forsamtale finder vi også ud af, hvad du/I gerne vil have ud af udredningsforløbet.

Når jeg starter et udredningsforløb, foretrækker jeg at bruge den psykologiske metode terapeutisk assessment. Det betyder, at jeg sideløbende med udredningen bruger tid på at sætte fokus på barnets/den unges styrker for at forstå, hvordan der kan komme mere fokus på disse, og hvordan barnet og familien kan få større indsigt og accept af den aktuelle situation.

Et udredningsforløb er typisk inddelt i 6 trin. Hvis du er interesseret, kan du klikke på figuren til højre for at læse mere om, hvad de enkelte trin består af.

Læs mere ved at trykke på tallet

Kognitiv træning

Nogle børn og unge har brug for hjælp til at være mere bevidste om, hvordan de aktivt bruger deres opmærksomhed eller hukommelse i det daglige og i skolen, for på den måde at få en bedre og mere velfungerende hverdag. For nogle kan denne hjælp være systematisk kognitiv træning.

Derfor tilbyder jeg tre forskellige hukommelsesforløb, der tager udgangspunkt i systematisk, kognitiv træning. Du kan læse mere om de enkelte forløb i boksen til højre. 

Den første løsning er en metode, der hedder HOT (Hukommelse- og OpmærksomhedsTræning). Her vil barnet/den unge gennem et 20 ugers langt forløb få forskellige strategier, som han/hun kan bruge i sin hverdag. Barnet/den unge skal have daglig undervisning, træning og hverdagsøvelser i alle 20 uger for at øge opmærksomheden og forbedre hukommelsen. Forløbet egner sig bedst til børn/ unge i alderen 8-16 og det største udbytte sker, når træningen foregår i skoleregi i samarbejde med en støttelærer. Klik her for at læse mere om HOT.

Det er ikke alle børn, der har brug for et intensivt kursus for at forbedre opmærksomheden og hukommelsen. For nogen er et kortere samtaleforløb nok. I disse samtaler vil dit/jeres barn og jeg drøfte, hvordan de bedst muligt bruger deres energi og opmærksomhed i hverdagen, og jeg vil rådgive dem i forskellige hukommelses- og opmærksomhedsstrategier. Et kortere samtaleforløb varer ca. 5-8 sessioner á 45 min.

En tredje løsning er, at jeg har en samtale med barnets/den unges forældre, hvor vi drøfter forskellige tiltag og strategier for at øge barnets opmærksomhed og hukommelse. Denne løsning er særlig velegnet til børn under 8 år.

Samtaleforløb

Når jeg starter et udredningsforløb, bruger jeg den psykologiske metode terapeutisk assessment. Denne metode lægger vægt på, at der sideløbende med udredningsforløbet kører et samtaleforløb, hvor psykologen i fællesskab med barnet/den unge og forældre finder frem til barnets udfordringer men især også barnets/den unges styrker.
På den måde kan vi i fællesskab komme frem til, hvordan barnet/den unge bedst kommer i trivsel igen.

Denne metode betyder, at mange børn/unge ikke behøver at opstarte et nyt samtaleforløb når udredningen afsluttes, da terapeutisk assessment integrerer udredning og terapi. Det gør udredningsprocessen mere overskuelig både for barnet/den unge og forældre.

Derfor tilbyder jeg som hovedregel ikke selvstændige samtaleforløb men udelukkende samtaleforløb i kombination med et udredningsforløb.

"Nina har mødt vores datter lige dér, hvor hun er, på hendes præmisser og i hendes tempo. Nina har været en uvurderlig hjælp! Det har føltes trygt hele vejen igennem forløbet både for vores datter og for os"


- Louise, mor til pige på 11 år