Idékatalog til børneneuropsykologer til at lave assessment på med fokus på det socio-emotionelle

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til praktiserende psykologer.

Kurset er godkendt (6 timer) som: Klinisk Neuropsykologi med børn og unge (Udredningsprocedure: 7.4.4.2.3)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afhold kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Kursets formål er at formidle den nyeste, internationale viden om børns socio-emotionelle kompetencer, så den er brugbar for og kan anvendes i praksis af danske psykologer, der skal udrede børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Kurset indledes med en indføring i de nyeste teorier om de socio-emotionelle kompetencer indenfor børneområdet. Der sættes fokus på det komplekse krydsfelt, som nogle udredningsopgaver kræver, hvor der kan være differentialdiagnostiske overvejelser om, hvorvidt der både er en tilknytningsforstyrrelse og/eller en neuroudviklingsforstyrrelse.
For at hjælpe kursisten på vej præsenteres et overblik over mulige spørgeskemaer fra tre danske forlags udgivelser omhandlende socio-emotionelle vanskeligheder. Der vil blive lagt vægt på gennemgang af forlagenes nyudgivelser (blandt andet SPA, BASC-3 og ABAS-3), der er udkommet i 2019-2021.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Idéer til differentialdiagnostiske overvejelser i komplekse børnesager
  • Fået et overblik over den nyeste viden om de socio-emotionelle kompetencer
  • Fået kendskab til udvalgte spørgeskemaer samt deres styrker og begrænsninger til brug i udredning af børn
  • Fået et grundlag til at vælge kvalificeret mellem eksisterende spørgeskemaer

Undervisningsform

Kurset er bygget op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området. Undervisningen tager udgangspunkt i specifikke cases, som vil blive gennemgået og diskuteret i plenum. Derudover vil der være gruppearbejde, hvor deltagerne vil blive bedt om at diskuterer og reflekterer over cases med de værktøjer, som de lærer i løbet af kurset.

Kursuslængde

6 timer

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Picture of Mette Kyung,

Mette Kyung,

Specialist og supervisor i børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn