Om mig

Mit navn er Nina Madsen Sjö, jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet og har en ph.d. fra Aarhus Universitet.
Jeg startede min karriere i en klinisk stilling med fokus på børn med erhvervet hjerneskade, og bagefter fik jeg muligheden for at arbejde som projektleder og afdelingsleder på Center for Hjerneskade samt underviser på Københavns Universitet.
I 2017 fravalgte jeg dog at forfølge universitetskarrieren og lederrollen, fordi jeg savnede kontakten til børn og deres familier, og fordi jeg kan lide at undervise fagpersoner, der er i gang med deres specialisering.

Derfor blev jeg for fire år siden selvstændig og oprettede min klinik her på Østerbro, hvor jeg til daglig fordeler min tid ligeligt mellem klinisk arbejde med familier, anvendt forskning og undervisning.

CV, udgivelser og kompetenceområder

Igennem årene har jeg arbejdet på en række forskellige arbejdspladser, løbende udgivet forskningsartikler og lavet foredrag rundt om i landet og i udlandet. Jeg er pt. en del af et 5-årigt projekt, ’Mig og min Plejefamilie’. Her er der fokus på, hvordan trivsels- og læringsspørgeskemaer kan bruges som grundlag for samtaler med børn, unge, deres netværk og familier, samt hvordan spørgeskemaerne kan bruges til at vælge relevante indsatser til børn, der er anbragt i plejefamilier.

Jeg udfører mono- og tværfaglige udredninger for kommuner, forsikringsselskaber og familier, hvor fokus ikke er på testresultaterne, men på hvordan vi omsætter resultaterne til ny viden til gavn for barnet i hverdagen. I løbet af mit arbejdsliv har jeg arbejdet indgående med både klinisk arbejde og forskning. Dette giver mig en profil, der egner sig særdeles godt til undervisning af fagpersoner, der ønsker både praktisk viden og teori i deres psykologiske praksis.
Her kan du læse nærmere om mine kompetencer, mit CV og min karrierevej.

Uddannelse

2022 Certificeret supervisor i børnepsykologi ved Dansk Psykolog Forening
2020 Certificeret supervisor i børneneuropsykologi ved Dansk Psykolog Forening
2017 PhD. Titel: measuring socio-emotional and pre-math skills in early childhood. Aarhus Universitet.
2013: Certificeret specialist i børneneuropsykologi
2005 Autoriseret psykolog ved Psykolognævnet
2002 Cand.psych ved Københavns Universitet.

"Nina Madsen Sjö er en fremragende underviser og formidler, der på bedste vis formår at nå alle på kurset."


- Bodil Thomsen, kursusleder og uddannelseskonsulent