Hvad kan kommunen gøre for børn og unge med erhvervet hjerneskade?

Kursets målgruppe:

Sagsbehandlere, socialrådgivere, hjerneskadekoordinatorer og lignende, der arbejder med borgere med hjerneskade på børnehandicapområdet i kommunen eller i regionen.

Kursusbeskrivelse

Kurset tager udgangspunkt i Nina Madsen Sjös praksis og forskning i relation til børn og unge med erhvervet hjerneskade. På kurset bliver der gennemgået, hvilke forskellige faser barnet gennemgår i månederne og årene efter den erhvervede hjerneskade, og hvilke udfordringer der er for fagpersoner omkring barnet med særligt fokus på at det kognitive og sociale funktionsniveau forandres over tid. Derudover sætter kurset fokus på, hvilke tilstødende psykiatriske sygdomme, som særligt børn med erhvervet hjerneskade er i risiko for at udvikle og hvordan disse spottes.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Et overordnet kendskab til, hvad erhvervet hjerneskade hos børn og unge er, og hvordan kursisterne kan hjælpe børn og unge med erhvervet hjerneskade i deres arbejde baseret på best-practice.

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området, og hvor cases illustreres med videoer.

Kursuslængde

3 timer

Underviser(ere)

Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn