Hvordan bidrager udredning og valg af efterfølgende intervention til barnets fortsatte udvikling?

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til praktiserende psykologer

Kurset er godkendt som: Pædagogisk psykologi (Udredning: 8.4.4.2.2.1., 6 timer), samt (Intervention: 8.4.4.2.2.2., 6 timer)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afholdt kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Formålet med kurset er at opnå viden om børn med udviklingsforstyrrelser og forstå kompleksiteten i udredningen af dette, med udgangspunkt i danske studier. På kurset vil deltagerne blive sat ind i cases, der illustrerer større eller mindre udredningsforløb for børn med udviklingsforstyrrelser. Derudover vil kursisterne få viden om aktuel teori vedrørende udviklingsforstyrrelser og hjerneskade hos børn og unge.
Kurset vil have fokus på barnets indlæringsforudsætninger, og hvordan udredningen kan hjælpe til at foretage et kvalificeret valg af intervention. Kurset har endvidere til hensigt at inspireret kursisterne til at vægte god formidling, så udredningens nye viden bliver en del af barnets selvforståelse samt netværkets og familiens forståelse af barnet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Praktisk og teoretisk viden om børn med udviklingsforstyrrelser og hjerneskader.
  • Viden om, hvordan man på baggrund af udredningen foretager et kvalificeret valg af intervention.
  • Evnen til at foretage en kvalificeret vurdering af, hvordan og hvornår testresultaterne skal formidles til barnet, forældrene og netværket.

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området. Undervisningen tager udgangspunkt i specifikke cases, som vil blive gennemgået og diskuteret i plenum. Derudover vil der være gruppearbejde, hvor deltagerne vil blive bedt om at diskuterer og reflekterer over cases med de værktøjer, som de lærer i løbet af kurset.

Kursuslængde

Kurset forløber hen over 2 dage

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Picture of Mette Kyung,

Mette Kyung,

Specialist og supervisor i børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn