Hvordan kan socialrådgiveren bruge en (børneneuro)psykologisk undersøgelser?

Kursets målgruppe:

Sagsbehandlere, socialrådgivere, hjerneskadekoordinatorer og lignende.

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afhold kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Kurset tager udgangspunkt i videoklip, der viser dele af en psykologisk undersøgelse af forskellige børn. Videoerne hjælper med at forklare, hvordan en psykologisk undersøgelse gennemføres og sammenstykkes til en rapport. Kurset giver også et indblik i, hvordan deltagerne kan bruge en (børneneuro)psykologisk undersøgelse i deres arbejde med det enkelte barn.
Der vises eksempler på formål med en psykologisk undersøgelse for eksempel, hvis der er brug for at undersøge begavelse, opmærksomhed, trivsel og hvad, der begrænser barnet eller den unge i at trives og lære. På kurset vil der være eksempler på undersøgelser af børn med forskellige udfordringer. Der vil være et særligt fokus på børn med erhvervet hjerneskade, ADHD og dobbeltdiagnoser.

Arrangementet henvender sig til sagsbehandlere, socialrådgivere, hjerneskadekoordinatorer o.l., der arbejder med borgere med hjerneskade på børnehandicapområdet i kommunen eller regionen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Et overordnet kendskab til, hvad en (børneneuro)psykologisk undersøgelse indbefatter, og hvordan deltagerne kan bruge undersøgelserne til at planlægge udredninger og foranstaltninger for barnet

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området. Undervisningen tager udgangspunkt i videoer, som vil blive gennemgået og diskuteret i plenum.

Kursuslængde

3 timer

Underviser(ere)

Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn