Lær at bruge BASC-3 og få sparring på egne cases

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til praktiserende psykologer

Kursusbeskrivelse

På dette kursus lærer kursisterne at bruge BASC-3 samt at tolke og analysere BASC-3 resultater med udgangspunkt i forskellige profiler for forskellige kliniske populationer. I løbet af kurset vil deltageren også få kendskab til de kliniske fordele og ulemper ved brug BASC-3, som vil blive belyst gennem empiriske studier.
Kurset vil være bygget op omkring case-studier og der opfodres til, at kursisterne medbringer egne cases for at få sparring.

Målbeskrivelser:

Efter endt kursus har kursisten:

  • Kendskab til BASC-3’s styrker og svagheder.
  • Kendskab til, hvordan BASC-3 administreres godt og effektivt.
  • Evnen til at integrere testresultater til et samlet resultat.
  • Evnen til at vurdere, hvad der udgør ’den gode rapport’ til forskellige modtagere
  • Evnen til at vurdere, hvordan og hvornår resultaterne fra BASC-3 skal formidles til barnet, forældrene og netværket

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis om BASC-3. Undervisningen tager udgangspunkt i specifikke cases medbragt af både underviser og deltagere, som vil blive gennemgået og diskuteret i plenum. Derudover vil der være gruppearbejde, hvor deltagerne vil blive bedt om at diskuterer og reflekterer over cases med de værktøjer, som de lærer i løbet af kurset.

Kursuslængde

Kurset kan struktureres som et halv- eller heldagskursus (3 eller 6 timer).
Et heldagskursus vil altid være mere udførligt og dybdegående end et halvdagskursus

Underviser(ere)

Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn