Lær at bruge BASC-3: Udredning, tolkning og planlægning af næste skridt

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til praktiserende psykologer

Kurset er godkendt med 6 timer som: Klinisk børne- og ungepsykologi (Psykologiske undersøgelsesmetoder: 6.4.4.2.2), Klinisk neuropsykologi med børn og unge (Udredningsprocedurer, Valgfri: 7.4.4.2.3), Pædagogisk Psykologi (Øvrige: 8.3.99), Sundhedspsykologi (Udredning, retning børn og unge: 11.4.4.2.3), Psykoterapi (Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik, retning børn og unge: 12.4.4.2.1), Klinisk Neuropsykologi (Øvrige: 15.3.99)

Tid og sted

Kurset afholdes d. 14. juni 2024 kl. 08:30-15:30 på Vesterbrogade 149, 1620 København. Du kan tilmelde dig ved at følge følgende link: https://www.pearsonclinical.dk/laer-basc-3

Ellers afholdes kurset løbende og efter forespørgsel. Kurset skal afholdes på jeres arbejdsplads, da jeg ikke kan stille lokaler til rådighed. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

På kurset lærer du at bruge spørgeskemaerne i BASC-3 samt screeningversionen BESS. På kurset vil du få viden om, hvordan information fra forskellige besvarelser – fra skole, hjem og barn selv – kan kombineres og dermed nuancere den samlede forståelse af barnets/den unges problemstilling.
På kurset lærer du også, hvordan BASC-3 kan give dig et grundlag for et dybere klinisk interview og hvordan det fungerer som en hjælp til at planlægge næste skridt.
Kurset indeholder en grundig gennemgang af BASC-3, som er et unikt værktøj til at opnå en samlet psykologisk vurdering. Du vil få indblik i, hvordan værktøjet er opbygget, hvordan det administreres, samt få viden om dets scorer og skalaer. Med udgangspunkt i cases, lærer du at analysere og fortolke besvarelser fra testen, som giver mulighed for at uddybe forståelsen for barnet/den unges bagvedliggende problematikker og dermed hjælper til at træffe hurtigere og fagligt velunderbyggede beslutninger om planlægning og prioritering af de efterfølgende skridt.
Under kurset vil du få udleveret et anamneseskema, som kan bruges i kombination med BASC-3 for at skabe et nuanceret billede af individets udviklingshistorie og nuværende situation.
Der vil være mulighed for at præsentere egne cases til sparring og feedback.
Formålet med kurset er at opnå en god forståelse for, hvordan og hvornår du kan bruge BASC-3 til at gennemføre kvalificerede vurderinger i dine egne sager.

 

Kurset dækker følgende emner:

 • En introduktion til BASC-3 samt screeningversionen BESS, der bl.a. inkluderer hvordan værktøjet er udviklet og opbygget
 • Tips og tricks som gør administreringen af testen nemmere og mere valid
 • Gennemgang af BASC-3 skalaer, indekser og sammensatte scorer, herunder de fem validitetsindekser
 • Brug af BASC-3’s særlige progressionsmåling til at måle forandringer over tid
 • Gennemgang af værktøjets skandinaviske normer og psykometriske egenskaber
 • Gennemgang af kliniske grupper med henblik på at kunne genkende og forstå specifikke patientprofiler
 • En diskussion af, hvordan testresultaterne kan bidrage til at forstå en problemstilling hos barnet/den unge, få ideer til udredning samt planlægge intervention
 • Muligheder og udfordringer med triangulering – dvs. en gennemgang af hvordan de tre typer spørgeskemaer (forældre-, skole- og selvrapportering) kombineres og nuancerer forståelsen af barnet/den unge
 • Anbefalinger til, hvordan testresultatet kan formidles på en måde, som giver mening for modtageren

Målbeskrivelser:

Efter endt kursus har kursisten:

 • Opnået viden om, hvad BASC-3 måler, hvordan vurderingsskemaet er opbygget, og hvornår det er relevant at bruge
 • Evnen til at tolke testresultaterne i BASC-3, dvs. de forskellige skalaer, indekser og sammensatte scores
 • Evnen til at reflektere over, hvordan komplekse kliniske profiler kan tolkes
 • Opnået avanceret viden om hvordan triangulering kan bidrage til psykologisk udredning, samt hvordan information fra skoler, hjem og barnet/den unge kan bruges som grundlag for kliniske interviews og planlægning af næste skridt.
 • Værktøjer til at udarbejde den gode skriftlige og mundtlige formidling.

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis om BASC-3. Undervisningen tager udgangspunkt i specifikke cases medbragt af både underviser og deltagere, som vil blive gennemgået og diskuteret i plenum. Derudover vil der være gruppearbejde, hvor deltagerne vil blive bedt om at diskuterer og reflekterer over cases med de værktøjer, som de lærer i løbet af kurset.

Kursuslængde

Kurset kan struktureres som et halv- eller heldagskursus (3 eller 6 timer).
Et heldagskursus vil altid være mere udførligt og dybdegående end et halvdagskursus

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn