Udredning med BRIEF-2 og valg af intervention

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til praktiserende psykologer.

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afhold kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

I dette kursus lærer deltagerne at tolke og analysere BRIEF-2 resultater, samt hvordan de på baggrund af resultaterne foretager et kvalificeret valg af intervention.
Kurset vil gennemgå tolkninger af BRIEF-2 resultater med udgangspunkt i forskellige profiler for forskellige kliniske populationer, samt de kliniske fordele og ulemper der er ved brug af BRIEF-2. I den forbindelse vil kurset belyse forskellige empiriske studier af brug af BRIEF-2. På kurset vil der være en gennemgang af, hvilke elementer, der er vigtige, når psykologen skal foretage kvalificeret valg af intervention i forhold til de eksekutive funktioner. I forlængelse af dette vil der være en gennemgang af forskellige interventioner målrettet børn og unge med eksekutive vanskeligheder både fra en teoretisk og en praktisk vinkel.

Målbeskrivelser:

Efter endt kursus har kursisten:

  • Fået viden om BRIEF-2’s styrker og begrænsninger.
  • Et overblik over de fem trin i analysen og fortolkningen af en BRIEF-2 profil
  • Kendskab til forskellige BRIEF-2 profiler for forskellige kliniske profiler, som børn med ADHD, autisme, angst, indlæringsvanskeligheder mm.
  • Fået idéer til, hvordan BRIEF-2 resultatet kan integreres med de øvrige tests og observationer, der indgår i en undersøgelse
  • Fået overblik over teorier om de eksekutive funktioner
  • Kendskab til BRIEF-2, der gør kursisten i stand til at foretage et kvalificeret valg af intervention i forhold til de eksekutive funktioner på børneområdet.

Undervisningsform

Kurset er bygget op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området, gruppearbejde, hvor deltagerne inddeles i grupper for at arbejde med relevante cases og diskussioner i plenum.

Kursuslængde

Kurset varer 6 timer

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn