Undersøgelse af eksekutive funktioner med vægt på BRIEF-2 og D-KEFS

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til psykologer

Kurset er godkendt som: Klinisk neuropsykologi med børn og unge (Neuropsykologiske forstyrrelser: 7.4.4.2.2 med 3 timer samt Udredningsprocedurer: 7.4.4.2.3 med 9 timer), Klinisk børne- og ungepsykologi (Psykologiske undersøgelsesmetoder: 6.4.4.2.2 med 12 timer), Psykoterapi med børn og unge (Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik: 12.4.4.2.1 med 12 timer), Pædagogisk psykologi (Udredning: 8.4.4.2.1 med 12 timer)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afholdt kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Kurset vil belyse eksekutive funktioner, som er kernefærdigheder for børn og unge, men som kan være en udfordring at undersøge, især da definitioner af eksekutive funktioner varierer. Derfor kan det også være vanskeligt at udvælge tests, som er både valide og har gode normer, der kan bruges som en referencegruppe. Desuden kan det være svært at vide, om man skal foretage formel (tidskrævende) testning eller om det er tilstrækkeligt med en beskrivelse af eksekutive funktioner i hverdagen (for eksempel ved et spørgeskema). Kursets formål er at give dig praktiske redskaber og teoretisk viden til at undersøge børn og unges eksekutive funktioner. Kurset vil undervejs også belyse eksekutive vanskeligheder hos børn og unge med forskellige diagnoser.

Målbeskrivelser

    Efter endt kursus har kursisterne:

  • Viden om eksekutive funktioner hos børn og unge samt viden om udviklingen af eksekutive funktioners gennem barndommen
  • Viden om de 9 eksekutive tests, der indgår i D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System)
  • Viden om BRIEF-2s styrker og faldgruber.
  • Evnen til at planlægge og udføre et relevant undersøgelsesforløb med henblik på en vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge.
  • Evnen til at kunne udvælge relevante eksekutive undersøgelsesmetoder – både i relation til faglige spørgsmål, kontekst, praktiske omstændigheder og eget kompetenceniveau.
  • Evnen til at kunne forholde sig kritisk til forskellige undersøgelsesmetoder for eksempel spørgeskemaer (såsom BRIEF-2) versus eksekutive test (for eksempel deltest fra D-KEFS).
  • Evnen til at forholde sig kritisk til testresultater, herunder evnen til at vurdere resultater i forhold til psykometrisk viden om den enkelte test/ det enkelte spørgeskema.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem undervisning, diskussioner i plenum, korte seancer med gruppearbejde, hvor man blandt andet inddrager (egne) cases og demonstration af udvalgte, udfordrende deltests fra D-KEFS.

Kursuslængde

Kurset forløber hen over 2 dage

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Picture of Ann-Marie Low,

Ann-Marie Low,

Ph.d., specialist i neuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn