Valg af interventionsformer – Børn og unge med eksekutive funktionsvanskeligheder

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til psykologer

Kurset er godkendt (12 timer) som: Børn og ungemodulet (Valg af interventionsformer, børn og unge: 5.4)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afhold kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Deltagerne får gennem kurset praktiske redskaber og teoretisk viden til mere effektivt at kunne gennemføre et interventionsforløb for børn og unge (3-20 år). Dette gøres ved at klæde kursisterne på til at forholde sig kritisk til evidensgrundlaget for interventionsformer samt forbinde dette til en hverdagspraksis og vurdere effekten af den valgte interventionsform.
Kursisterne vil med kurset få indblik i, hvordan de eksekutive funktioner dækker et bredt område, da der både findes kognitive, adfærdsrelaterede og emotionelle undergrupperinger af de eksekutive funktioner. De vil også få indblik i eksekutive funktioners væsentlige rolle for færdigheder i hverdagslivet, der har betydning for kvaliteten af de sociale kompetencer og hvordan mennesker på sigt klarer sig i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Kurset klæder kursisterne på til at træffe kvalificerede valg vedrørende interventioner for børn og unge med denne type af vanskeligheder særligt baseret ud fra en evidensbaseret tilgang.
Kurset har særlig fokus på børn med ADHD og børn med hovedtraumer

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Praktisk og teoretisk viden om børn eksekutive funktionsvanskeligheder.
  • Evnen til at overveje fordele og ulemper ved forskellige interventionsmetoder. Her skal kursisten have blik for indsatsens indhold, barnets alder, tilgængelige ressourcer i barnets forskellige miljøer samt relevansen af at tilbyde indsatser i hjemmet eller i institution/skole.
  • Evnen til at reflektere over valg af tests og spørgeskemaer før og efter intervention samt fordele og ulemper ved disse.
  • Evnen til at vurdere sin fremtidige rolle (fx evaluator/ facilitator/ implementator) i de forskellige trin i gennemførelsen af et interventionsforløb.
  • Evnen til at vurdere, hvordan og hvornår resultaterne skal formidles til barnet, forældrene og netværket.
  • Evnen til at reflektere over formidling af udredningsresultater til barnet, familien, skole og/ eller behandlere, så disse er tilpasset den enkelte modtagers behov.

Undervisningsform

Kursets første dag vil i højere grad have fokus på gennemgang af eksisterende viden og praksis på området. Hvorefter forskellige interventionsformer vil eksemplificeres gennem kliniske cases med børn og unge med eksekutive vanskeligheder. Kursets anden dag, tre – fire uger senere første undervisningsgang, vil i højere grad have fokus på kursisternes egne cases og afprøvning af viden erhvervet på første kursusdag.
Gennem hele kurset vil der blive vekslet mellem undervisning og diskussioner i plenum og korte seancer med gruppearbejde, blandt andet med inddragelse af (egne) cases, som tillader øvelser hvor der inddrages diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for udvælgelsen af interventionsform.

Kursuslængde

Kurset forløber hen over 2 dage som afholdes med 3-4 ugers mellemrum

Underviser(ere)

Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Ann-Marie Low,

Ann-Marie Low,

Ph.d., specialist i neuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn