WISC-V: avanceret brug, fortolkning og formidling

Forhåndsgodkendt af psykologforeningen

Kursets målgruppe:

Primært henvendt til psykologer

Kurset er godkendt med 6 timer som: Klinisk børne- og ungepsykologi (Psykologiske undersøgelsesmetoder: 6.4.4.2.2), Klinisk neuropsykologi med børn og unge (Udredningsprocedurer, Udredning af intelligens og hukommelse: 7.4.4.2.3), Pædagogisk Psykologi (Øvrige: 8.3.99), Sundhedspsykologi (Udredning, retning børn og unge: 11.4.4.2.3), Psykoterapi (Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik, retning børn og unge: 12.4.4.2.1)

Tid og sted

Kurset afholdes løbende og efter forespørgsel. Kursusdagen(e) skal gennemføres i lokaler tilhørende den organisation, institution, virksomhed, afdeling eller lignende, der ønsker at få afholdt kurset, da der ikke kan stilles lokaler til rådighed i min praksis. Det vil sige, at der desværre ikke udbydes kursuspladser til enkeltpersoner.

Kursusbeskrivelse

Til dette kursus vil fokus være på avanceret brug af intelligenstesten WISC-V. Det inkluderer hvordan man letter administrering af testen samt hvordan man laver kvalificerede tolkninger på baggrund af et tilstrækkeligt kendskab til den bagvedliggende psykometri. Undervisningen i psykometri er legende i form af en fælles quiz, der belyser normernes sårbarheder set fra klinikerens perspektiv. Kursisterne vil få en indføring i hvad der udgør den gode rapportskrivning såvel som den gode mundtlige samt skriftlige formidling. Desuden undervises i differentialdiagnostiske overvejelser, kliniske profiler og god testpraksis.
Formålet er at udvikle deltagernes kompetencer i at udføre valide og reliable udredninger med WISC-V.

På dagen gennemgås følgende emner:

  • Tips og tricks til god administrering inkl. videocases
  • Gennemgang af hvilke delprøver der måler hvad, og hvilke delprøver man kan overveje at udelade fra testen, samt hvornår udeladelsen er relevant.
  • Hvor er der udfordringer i de danske normer, som psykologer skal være opmærksomme på?
  • Profiltolkning af cases
  • Kliniske profiler: Intellektuel funktionsnedsættelse – hvad kendetegner dem?
  • Differentialdiagnostiske overvejelser, f.eks. findes der specifikke ADHD og autismeprofiler?
  • Kliniske profiler: Høj begavelse – hvad kendetegner dem?
  • Hvordan kommer du fra en beskrivelse af testresultater til meningsfuld viden for modtageren?
  • Hvilke indeks bør vægtes over andre i tolkningen af en profil?
  • Hvordan modtager forældre, lærere og andre fagpersoner vores psykolograpporter ifølge faglitteraturen?
  • Hvordan kan vi bedre lykkes i vores formidling af vores fund, så modtagerne går fra mødet med ny viden og handlekraft?

 

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten:

  • Viden om WISC-V’s psykometriske styrker og udfordringer i forhold til klinisk brug
  • Viden om hvilke delprøver der måler hvad, og hvornår de er relevante.
  • Viden om hvordan man tolker de forskellige dele af et WISC-V testresultat, herunder HIK, indekspoint og skalapoint.
  • Evnen til at kunne genkende forskellige kliniske profiler og vide, hvordan disse skal tolkes.
  • Fået kompetencer til at formidle WISC-V på en hensigtsmæssig måde for modtageren.

 

Undervisningsform

Kurset er bygge op omkring undervisning, hvor deltagerne sættes ind i eksisterende viden og praksis på området, gruppearbejde, hvor deltagerne inddeles i grupper for at arbejde med relevante cases og diskussioner i plenum.

Kursuslængde

Heldagskursus

Underviser(ere)

Picture of Nina Madsen Sjö,

Nina Madsen Sjö,

Ph.d., specialist og supervisor i børne- og børneneuropsykologi

Kontakt mig gerne, for at høre mere om dette kursus

Tip en kollega om dette kursus

Email
Facebook
LinkedIn